Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

22:19
7337 bb0c 500
10:30
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaahora ahora

January 01 2018

13:32
9049 19c6
Reposted fromcountingme countingme vialadylena ladylena

December 26 2017

01:40
9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod vialadylena ladylena
01:40
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
Reposted fromintotheblack intotheblack viawonderwall wonderwall
01:39
0238 2021 500
01:37
0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaiblameyou iblameyou
01:37
6166 a9de
01:37
0096 0514 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
01:34
5880 8534
Reposted fromszatatan szatatan vialadylena ladylena
01:34
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir vialadylena ladylena
01:29
6876 b7db
...
01:28
01:28
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
01:28
5751 f9bd
01:28
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaahora ahora
01:24
7949 9075 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaahora ahora
01:16
Zróbmy coś, ruszmy się w końcu. Życie nie polega na codziennym wstawaniu rano z tą samą ponurą miną, umieraniu z nudów podczas wykładów, piciu piwa popołudniami, zachwycaniem się serialami, szlugach szybko kończonych w przerwach między zajęciami. Nie na tym polega młodość. Wybierzmy się do teatru, do opery, chodźmy na festiwale kina alternatywnego, na długie spacery, nauczmy się szyć i dobrze gotować, malujmy, twórzmy, oddawajmy się marzeniom, częściej się uśmiechajmy, planujmy, tańczmy, kochajmy się, zwiedźmy Europę, znajdźmy ciekawą pracę... Zróbmy coś, niech coś się w końcu ruszy, niech to życie nabierze sensu
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viaahora ahora
01:13
And in the end the love you take is equal to the love you make.
— (Kristof Schreuf Version)
Reposted fromgingerglue gingerglue viaahora ahora
01:12
Za chwile minie kolejny rok, a ja nadal nie wiem co zrobić z życiem.
Reposted fromhaveadrian haveadrian viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl