Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

14:00
3537 681c 500
Reposted fromyourtitle yourtitle vialadylena ladylena
13:58
9817 058d 500

heavenhillgirl:

The unbearable lightness of being (1988)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
13:50

a może to tak właśnie miało być
że spotkaliśmy się w złym miejscu i o złej porze
w nie takich okolicznościach
i podczas złego oddziaływania księżyca

może spotkaliśmy się
w nie ten wtorek
może spojrzeliśmy na siebie
w nie ten sposób
może to wina drobnostek
że nie wyszło nam na amen

a może to odgórny plan
jeden z tych cudów
w które zawsze trudno uwierzyć

i spotkaliśmy się nie po drodze
żeby w pewien idealny wtorek 
wpaść na siebie na ulicy
spojrzeć w idealny sposób
i zakochać się na amen

— marta masłyk
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viawonderwall wonderwall

April 18 2018

08:34
8703 235d 500
08:33
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viapoppyseed poppyseed

April 08 2018

09:05
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viainsanedreamer insanedreamer
06:54
1392 c0bc
Reposted fromuoun uoun viainsanedreamer insanedreamer
06:53
7723 2ec3 500
06:51
9416 6d3e
06:49
8540 4ff6
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

March 27 2018

08:45
08:21
9060 5a6d

March 22 2018

21:27
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialadylena ladylena
20:25
5471 aee1
Wonderland Creek
Reposted fromzungud zungud viatulele tulele
20:07
9520 be4b
Reposted fromdarkanes darkanes viatulele tulele
20:06
20:04
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialadylena ladylena

January 03 2018

22:19
7337 bb0c 500
10:30
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaahora ahora

January 01 2018

13:32
9049 19c6
Reposted fromcountingme countingme vialadylena ladylena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl