Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

16:44
09:53
09:53
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice

March 29 2017

12:26
Wiele się dzieje w moim życiu, lecz gdy mnie potrzebujesz, dziejesz się tylko Ty. Tak wyrażam moją miłość. Uwagą i zwykłym istnieniem tam, gdzie tego oczekujesz.
Reposted byakwardlittlefool
12:22
Masz zapach spełniających się marzeń.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness
09:24
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
09:22
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak

March 28 2017

21:34
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.

— A. Poniedzielski.
17:16
7266 123f 500

March 26 2017

23:51
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viacomet comet
23:32

"Najpierw zaplątały się w sobie nasze spojrzenia, potem splatały się słowa, po nich splotły się dłonie, a potem to już poszło i teraz cali jesteśmy splątani ze sobą nie do rozplątania."

— Piotr Adamczyk
23:30
Każdy z nas jest miłością czyjegoś życia.
— Andrew Sean Greer
23:29
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaRozaa Rozaa
22:49
21:43
21:43
8594 d89d

madlyproudly:

Pina Bausch by Stefano Colombini

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaiblameyou iblameyou
21:36
2310 8b51 500
Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viaiblameyou iblameyou

March 25 2017

23:05
23:03
8570 1a26 500

blueblackdream:

L'amour fou, dir. Jacques Rivette (1969)

23:03
8040 8b13
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl