Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

23:15
23:14
2304 74e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
23:12
23:10
0759 8d47
23:09
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viawonderwall wonderwall
20:21
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir

May 21 2017

16:37
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re vialonelypassenger lonelypassenger

May 20 2017

06:39

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
06:37
6554 d6a9 500
06:35
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera

May 18 2017

23:29
6374 f5e0
Reposted frompulperybka pulperybka viainsanedreamer insanedreamer
23:28
1752 6dc1
Reposted fromlittlefool littlefool viainsanedreamer insanedreamer
23:11
2926 47c7 500

mapsontheweb:

The carpet in this sky bridge is based on aerial photographs.

Reposted fromUnpretty Unpretty viaiblameyou iblameyou
23:11
Przestań pozwalać, by ludzie robiący dla Ciebie tak mało, mieli tak duży wpływ na Twoje myśli, uczucia i emocje.
— Will Smith
Reposted fromliesinthedark liesinthedark viaiblameyou iblameyou
23:11
1941 5523 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viatwice twice
16:15
8936 0237 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasztukamatorka sztukamatorka

May 17 2017

18:55
7414 16eb
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viausmiechprosze usmiechprosze
18:54
Reposted frombluuu bluuu viabeeth beeth

May 16 2017

17:02
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
16:58
8541 b5c4 500
Reposted fromstrzepy strzepy viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl