Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

21:30
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
19:22
Rozpadające się iluzje boleśnie ranią.
— Anthony de Mello
12:49
Diabła warte to nasze życie, powiem panu. Te wszystkie nasze sny, marzenia, nadzieje.
— Traktat o łuskaniu fasoli, W.Myśliwski

April 14 2017

20:58
Nie potrzebował pistoletu by mnie zabić, wystarczyło, że odpowiednio dobrał słowa.
— Takie z wczoraj.
20:58
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaahora ahora
20:57
6225 19d1
20:25
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viausmiechprosze usmiechprosze
20:24
“ Stań się taką osobą, jaką chciałbyś spotkać w swoim życiu. ”
07:22
0184 ec39 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
07:21
7513 f4cb 500

gardenoflovee:

my 5 year plan includes living in one of these (at Saint Louis University)

07:20
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij vialonelypassenger lonelypassenger
07:20
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.

April 13 2017

16:16
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
16:15
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudaizia rudaizia
16:15
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
15:56
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarudaizia rudaizia
15:55
Nieświadome kuszenie, jest najbardziej kuszące.
— Z cyklu nocne rozmowy z G.
15:54
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
15:51
15:50
Chyba musi być granica dla błędów, jakie jedna osoba może uczynić, więc kiedy popełnię już wszystkie, musi przecież nastąpić koniec. Jest to stanowczo myśl bardzo pocieszająca.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Zielonego Wzgórza"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl