Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

04:55
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque vialonelypassenger lonelypassenger
04:53
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
04:52
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
04:51
04:47
4091 4e6d

May 29 2017

07:24
3468 5d23 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasztukamatorka sztukamatorka
07:20
3630 6508 500
Reposted fromsarazation sarazation viainsanedreamer insanedreamer
07:19
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi. [...] Nie ma już gdzie wzrokiem uciec, nie ma słuchem. Nawet myśli pana stają się śmietnikiem cudzych myśli.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing viasztukamatorka sztukamatorka
07:12
9665 62c0 500
Christian Andersson - Column Shred, 2015
Reposted frommisterpeter misterpeter viaiblameyou iblameyou
07:12
Narracją rządzi łacińska zasada: "Rem tene, verba sequentur" - "Trzymaj się tematu, a słowa się znajdą" - podczas gdy w poezji powinniśmy raczej powiedzieć: "Trzymaj się słów, a temat się znajdzie".
— Umberto Eco - Wyznania młodego pisarza

May 22 2017

23:15
23:14
2304 74e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
23:12
23:10
0759 8d47
23:09
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viawonderwall wonderwall
20:21
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir

May 21 2017

16:37
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re vialonelypassenger lonelypassenger

May 20 2017

06:39

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
06:37
6554 d6a9 500
06:35
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl