Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

11:25
1359 20da
Reposted fromvith vith viasleepingsickness sleepingsickness
11:16

June 06 2017

19:14
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia vialonelypassenger lonelypassenger
19:13
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
19:13

June 05 2017

09:40
09:40

June 04 2017

23:15
9766 63ed
Reposted fromzutrinken zutrinken viainsanedreamer insanedreamer
17:08
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasztukamatorka sztukamatorka
17:08
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viausmiechprosze usmiechprosze
17:07
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
17:06
9102 64f1
Reposted fromfriends friends viasztukamatorka sztukamatorka
17:06

June 03 2017

20:40
20:40
1961 4308
Reposted fromnazarena nazarena viasztukamatorka sztukamatorka
20:30
0263 5095 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viainsanedreamer insanedreamer

May 30 2017

04:56
04:55
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque vialonelypassenger lonelypassenger
04:53
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
04:52
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl