Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

21:22
0056 2f7d 500
Reposted frombrumous brumous vialonelypassenger lonelypassenger
21:07
1787 18ff
Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
21:07
9360 2eef
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer

July 01 2017

22:51
5593 764a 500
Reposted fromlenka024 lenka024 vialonelypassenger lonelypassenger

June 30 2017

22:53
5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viatulele tulele
22:52
Perfekcjonizm narzucasz sobie sama. Nikt go od ciebie nie wymaga.
— Dorota Schrammek
22:50
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
22:49
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromgabunia gabunia viabeeth beeth
22:48
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viabeeth beeth
22:48
4578 a7a3 500
Jacek Podsiadło
22:45
0814 dec0 500
Reposted fromhepke hepke viatwice twice
22:45
4050 2d05
22:45
4305 e75c 500

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatwice twice
22:44
22:42
6656 f5d8 500
Reposted fromerial erial viaclementiines clementiines

June 22 2017

22:50
1045 01ae
22:48

June 19 2017

12:53
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
12:52
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
12:52
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl