Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

23:18
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viawonderwall wonderwall
23:18
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viawonderwall wonderwall
23:17
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall
23:17
5923 7042 500

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viatwice twice
23:16
2294 2071
Reposted fromtwice twice
23:16
23:11
9863 0cb3
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasztukamatorka sztukamatorka
23:09
0937 29d4 500
Sad jabłkowy w Irlandii po przejściu huraganu Ofelia. (fot. Tony Egan)
Reposted fromkudlaty kudlaty viasztukamatorka sztukamatorka
23:09
0120 6022 500
Reposted fromhemosexual hemosexual viasztukamatorka sztukamatorka
23:08
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaahora ahora
23:07
23:06
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viawonderwall wonderwall
17:43
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromstopme stopme viawonderwall wonderwall
17:42
Reposted fromcarfreitag carfreitag viawonderwall wonderwall

October 09 2017

21:24
2888 bfb4
Reposted frombrumous brumous viasztukamatorka sztukamatorka
21:24
1395 bd2b
Reposted fromkurz kurz viasleepingsickness sleepingsickness
21:23
4909 b85a 500
Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki viakabliukai kabliukai
21:22
0056 2f7d 500
Reposted frombrumous brumous vialonelypassenger lonelypassenger
21:07
1787 18ff
Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
21:07
9360 2eef
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl